Klampiarske prvky

Na základe vašich podkladov Vám vyrobíme klampiarsku výrobu na mieru. Stačí ak uvediete základné rozmery výrobku (rozmer, uhol, dĺžka, materiál, farba, atď.). Ak máte náčrt, vložte ho prosím ako prílohu. Čím presnejšie podklady, tým presnejšia bude aj cenová ponuka.

Mám záujem

  Kategórie:

  Popis

  Odkvapový plech slúži na bezpečné odvádzanie vody zo strechy do odkvapového systému. Montuje sa pod krytinu, alebo pod hydroizolačnú fóliu. Montáž odkvapových plechov sa vykonáva ešte pred montážou strešnej krytiny.

  Záveterná lišta, tzv. lemovka sa používa ako bočné lemovanie strechy. Zabraňuje podfúknutiu strešnej krytiny a zároveň slúži na odvádzanie vody z bočných strán strechy. Jej montáž sa vykonáva pred montážou strešnej krytiny

  Hrebenáč sa používa ako ukončenie strešnej krytiny na hrebeni strechy

  Bočné oplechovanie sa používa ako bočné lemovanie strechy s napojením ku stene. Montuje sa pod strešnú krytinu, preto je potrebné vykonať montáž bočného oplechovania ešte pred montážou strešnej krytiny.

  Jednoduchá a spoľahlivá snehová zábrana, ktorá sa prevažne používa na profilované plechové krytiny, tzv. plechové imitácie škridle, trapéz a pod.

  Úžľabie sa používa na bezpečné odvádzanie vody z dvoch, šikmo zbiehajúcich sa strešných plôch. Montuje sa ešte pred samotnou montážou strešnej krytiny.